skip to Main Content
حکایت ریش‌آبی و همسرانش در سینمای جهان و ایران
ماری-کاترین، سلیا، هستی، رعنا و دیگران
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
در سینما از همان آغاز فیلم‌های پر‌شماری براساس خود حکایت‌ ریش‌آبی یا واریاسیون‌هایی از مسئله آن ساخته شده‌اند. در سینمای ایران این مضامین از سال‌های پایانی دهه هفتاد و بازنمایی متفاوتی از حضور زنان در سینمای ایران آغاز شد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗