آرشیو یادداشت‌های

سارا کریمی

محمدعلی مرادی و تقریر محل نزاع با قدرت پوزیسیون و اُپوزیسیون

محمدعلی مرادی و تقریر محل نزاع با قدرت پوزیسیون و اُپوزیسیون

فیلسوفی از خیابان‌های ما رفت. او دو بار رفت، بار اول فیلسوف نبود، جوانی انقلابی بود که پرسش‌های فلسفی داشت و بر پایۀ همان پرسش‌های فلسفی دست به عمل زده بود و انقلاب کرده بود. اما انقلاب دردی از او درمان نکرد، برای پرسش‌هایش جواب نداشت، جهان‌اش را عادلانه‌‌تر نکرد. چون...
تفکر انتقادی و پیشگیری از فاجعه

تفکر انتقادی و پیشگیری از فاجعه

پلاسکو تمام شد. پلاسکو نماد مرحله ای از مدرن شدن زندگی در ایران بود. کالبد مدرنیته ایرانی در قالب برجی ۱۷ طبقه که برپا داشتن آن تنها با تمسک به دانش مهندسی جدید ممکن بود. اما آیا واقعا پلاسکو با درهم پاشیدن کالبدش تمام شد؟ اگر برای پدیدارها چیزی بیشتر از کالبد قائل...
مافیا چیست؟

مافیا چیست؟

مافیا یعنی چه؟ چه چیزی آن را از دیگر اشکال کارهای مجرمانه متمایز می‎کند؟ چرا مافیا در مناطق خاصی به وجود می‎آید و رشد می‎کند؟ کار مافیا چیست و چرا در زمینه‎های مشخصی بروز می‎کند و در جاهای دیگر دیده نمی‎شود؟ هزینه‌های اقتصادی که مافیا به جامعه تحمیل می‌کند چیست؟ تئوری...