پرفروش‌های انقلاب

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

انقلاب 57

پرفروش‌های انقلاب

پرفروش‌های انقلاب

فروردین ۵٨ در صفحهٔ فرهنگ روزهاى چهارشنبهٔ  آیندگان ستونى جدید راه افتاد: کتابهاى زیر چاپ، تازه و پرفروش هفته. در ایران مقایسهٔ فروش کتابها آسان نیست.  منطقاً قرار است بر مبناى عدد و رقم باشد، اما ارقام از کجا باید به دست آید؟ تشخیص مطرح یا مهم‌بودن کتاب بنا به...
مردمان میدان، نوارهایی که هم پا داشتند هم هدف

مردمان میدان، نوارهایی که هم پا داشتند هم هدف

اما این مردمان کیستند؟ چه چیزی اینان را چنین عظیم به گردهم‌آییِ خیابانی کشانده؟ چه در سر داشتند؟ ازهاری و بسیاری دیگر می‌گفتند این‌ مردمان به‌کل وجود خارجی ندارند، سر و صداهایی هم که می‌‌آید صدای نوار است آقا نوار[۱]. برخی دیگر آنان را عده‌ای کمونیست یا مرتجع...

اعتیاد ۶۵ درصدی در میان زندانیان کشور

رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت: در حال حاضر ۶۵ درصد زندانیان در زندان‌های سراسر کشور به موادمخدر اعتیاد دارند. به گزارش فارس، اصغر جهانگیر اعلام کرد که ۷۵ درصد زندانیان از مناطق حاشیه‌ای و یا روستایی‌اند. وی افزود که نزدیک به نیمی از خانواده‌های زندانیان با ماهی کمتر...