آرشیو یادداشت‌های

محمد قائد

پرفروش‌های انقلاب

پرفروش‌های انقلاب

فروردین ۵٨ در صفحهٔ فرهنگ روزهاى چهارشنبهٔ  آیندگان ستونى جدید راه افتاد: کتابهاى زیر چاپ، تازه و پرفروش هفته. در ایران مقایسهٔ فروش کتابها آسان نیست.  منطقاً قرار است بر مبناى عدد و رقم باشد، اما ارقام از کجا باید به دست آید؟ تشخیص مطرح یا مهم‌بودن کتاب بنا به...
خطا در ترجمه و بدفهمی در ترجمان

خطا در ترجمه و بدفهمی در ترجمان

با نگاهی به شرایط کلی نگارش و ویرایش در ایران، محصولات عرضه شده در بازار ترجمه می‌توانست بسیار بدتر باشد. به اینها بیفزاییم سطح آموزش انشای فارسی در مدرسه و زبان خارجی در دانشگاه را. تقریباً تمام ایرادهای فت‌وفراوانی که اهل ترجمه از دههٔ‌ ۴۰ به کار همدیگر ‌‌گرفته‌اند...
کانِ زر را دریاب

کانِ زر را دریاب

از سه معدن طلای ایران دو تا در آذربایحان غربی و یکی در استان اصفهان است. به بیان گزارشگران ورزشی در روزگار ماضی، می‌رویم چهارمی را داشته باشیم ــــ بزرگتر و درخشان‌تر و پربازده‌تر. این یکی در شهر تهران است. ظاهراً رندان حق‌پرست خیال دارند زندان اوین را دربست تبعید...
تأملات پساشالاپ

تأملات پساشالاپ

نگارنده در چند سال گذشته تأملاتی دربارهٔ ٢٨ مرداد ٣٢ و مشاهداتی بر پیامدهای آن قلمی کرده است. تازه‌ترین آنها را سال پیش نگاشت و هیچ خیال نداشت امسال، به گفتهٔ سرایندگان قدمایی، تجدید مطلع کند و با بیت اول سروده‌ای پیشین قطعه‌ای جدید بنویسد.  اما به سه ملاحظه دست به...