skip to Main Content
گزارش سوم حسین راغفر و احسان سلطانی به مردم ایران
مردم در کجای سیاست­‌های بخش عمومی قراردارند؟
۱۰ آبان ۱۳۹۷
حسین راغفر و احسان سلطانی در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در مورد اقتصاد ایران و جایگاه مردم ایران در آن در کانال تلگرامی خود منتشر کرده‌اند. در سومین گزارش آن‌ها به سراغ انرژی در ایران رفته‌اند و در مورد ۱۲ تصور رایج در مورد مصرف انرژی در ایران و نسبت مردم و دولت با ‌آن‌ها توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
«فقر انرژی» برای مستاجران
«قطع برق» و «افزایش اجاره» چه ارتباطی به هم دارند؟
۱ مرداد ۱۳۹۷
در تابستان داغ و گران امسال فرودستان با دو مساله قطع برق و افزایش اجاره روبرو شده‌اند. مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به آن نسبت تنگانگی با توان مالی خانوار و ساختمان محل زندگی آنها دارد. خانواده‌های کم‌درآمد هزینه‌ بیشتری صرف می‌کنند اما خانه‌‌هایشان در تابستان یا زمستان از هوای مطلوب برخوردار نیست. ریشه این عدم توازن چیست؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗