دولت روحانی بنزین سهمیه‌ای را در سکوت حذف می‌کند؟

دولت روحانی بنزین سهمیه‌ای را در سکوت حذف می‌کند؟

اکبر نعمت‌اللهی، مدیر روابط وزارت نفت گفته است: «در مورد سهمیه سوخت خودرو‌های شخصی هنوز تصمیم قطعی صورت نگرفته اما به‌احتمال زیاد این سهمیه واریز نمی‌شود و خودرو‌های شخصی از این به بعد با نرخ آزاد سوخت‌گیری می‌کنند.»
سهمیه خرداد ماشین‌های شخصی در حالی به کارتشان ریخته نشده است که دولت اعلام نکرده بود چنین قصدی دارد.
این احتمال مطرح است که دولت می‌خواهد با حذف یارانه بنزین بخشی از کسر بودجه خود را جبران کند.
حذف یارانه‌ها از زمان احمدی‌نژاد کلید خورد و همه جناح‌ها با آن موافقند.