تهرانی‌ها ۲۰ درصد از انرژی کشور را مصرف می‌کنندتهرانی‌ها ۲۰ درصد از انرژی کشور را مصرف می‌کنند

به گزارش آنا، رییس اداره مدیریت انرژی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: «تهران با مصرف حدود ۲۰ درصد انرژی کشور، سهم بسیار بالایی در هدررفت انرژی دارد.»

زهره حسامی در ادامه گفت: «مصرف بی‌رویه انرژی در کلانشهر تهران در بخش‌های مختلف تبعات بسیار زیادی را بدنبال داشته است که از مهم‌ترین آن آسیب به محیط زیست شهری است.»

ساختمان‌های تهران اعم از مسکونی و غیر مسکونی بیش از۴۰٪ انرژی مصرف شده در تهران را به خود اختصاص می‌دهند.

به منظور کاهش مصرف، بعضی ساختمان‌های شهرداری استانداردسازی شده و برچسب میزان مصرف انرژی برای آنها صادر خواهد شد. در توضیح این اقدام حسامی گفت: با صدور برچسب انرژی ساختمان و الصاق آن در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می‌توان شاهد اثرگذاری میزان مصرف انرژی در قیمت ساختمان و همچنین توجه بیشتر پیمانکاران و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی نسبت به امر بهینه­‌سازی انرژی و در ‌‌نهایت منجر به کاهش مصرف انرژی در ساختمان­‌ها و بالتبع آن حصول نتایج مثبت اقتصادی و زیست محیطی خواهد شد.