آرشیو یادداشت‌های

زهرا قربانی

امروز روزِ ماست، روزِ ما برای انجام کاری بزرگ  ‌

امروز روزِ ماست، روزِ ما برای انجام کاری بزرگ ‌

کتاب جغرافیای دوران مدرسه انبوهی بود از نام‌ها، نام هایی که تنها نام بودند، به خاطر سپردن اینکه تالاب گاوخونی در کدام استان است یا اینکه استان گیلان چند تالاب دارد سخت بود چون آن روزها این اسامی فقط کلماتی بودند در کتاب درسی و زیبایی‌های گاوخونی پشت کلمه‌ها قایم شده...
شهر پایدار، فاصله‌های کوتاه و معابر امن

شهر پایدار، فاصله‌های کوتاه و معابر امن

شهرنشینان گاهی به شیرینی و با حسرت از روستا یاد می‌کنند، در ترافیک سنگین معابر و بزرگراه‌ها در همهمه و شلوغی خیابان‌های شهر، یا وقتی آلودگی هوا برای کودکان و افراد آسیب‌پذیر و گاهی تمامی ساکنان شهر خطرناک اعلام می‌شود، آسودگی روستا خیال دلخواهی است. الگوی فعلی...
شهر سبز

شهر سبز

شاخص‌های مهم محیط زیستی نشان‌دهنده‌ تهدید جدی نظام‌های پشتیبان حیات بر سطح کره‌  زمین هستند. این ناپایداری نمود خود را در بزرگترین دستاورد بشری یعنی شهرها آشکار می‌کند. با توجه به این که پیامدهای زیان‌بار توسعه، تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف است،...
شهرِ روشنِ ما، ستاره‌ها را دستِ کم می‌گیرد

شهرِ روشنِ ما، ستاره‌ها را دستِ کم می‌گیرد

چراغ‌های شهر ستاره‌ها را از ما دزدیده‌اند. آلودگی نوری یکی از انواع آلودگی‌هاست که با وجود روشنی‌اش خیلی به چشم نمی‌آید و ستاره‌ها تنها گمشدگان این روشنایی نیستند؛ آلودگی عبارت است از هرگونه تغییر در ویژگی‌های اجزای متشکل محیط به طوری که استفاده پیشین از آن‌ها ناممکن...