آرشیو یادداشت‌های

شیرین کریمی

تاریخ‌نگاری شفاهی؛ تاریخ‌نگاری حاشیه‌ها

تاریخ‌نگاری شفاهی؛ تاریخ‌نگاری حاشیه‌ها

برای ما که در آن‌سوی اقیانوس‌ها هستیم و دغدغه کار تاریخی درباره ایران داریم همیشه این پرسش وجود دارد که در محافل دانشگاهی و غیردانشگاهی در داخل ایران چه مطالعات تاریخی و جامعه‌شناسی‌ای انجام می‌شود و چگونه می‌توانیم یک گفت‌وگو و ردوبدل علمی بین تاریخ‌نگاری و...