اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز

اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز

این مطلب متن کامل و ویراسته‌ سخنرانی محمد مالجو در نشست «مشروطه، ما و اکنون» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به تاریخ نهم مرداد ۱۳۹۶ است. پرسشی که می‌کوشم در این جلسه پاسخی اجمالی برای آن فراهم کنم این است که نقش‌آفرینی بسیار پررنگ نیروهایی سیاسی که نه بنا بر انتخاب...
کارگران در حصار دوبل

کارگران در حصار دوبل

بسیاری از منتقدان لایحه قانون کار، معتقدند این لایحه نوعی هجمه به قانون کار محسوب می‌شود. اگر با این گزاره موافقید، به نظرتان هجمه‌ای که به حقوق کارگران وارد می‌شود، در چه مرحله‌ای است؟ آیا پیشینه داشته و بعد شدت گرفته یا می‌تواند آغاز این هجمه باشد؟  در تأیید صحبت...
اسارت خانواده‌های کارگری در چرخه باطل

اسارت خانواده‌های کارگری در چرخه باطل

معاون سابق و مشاور کنونی وزیر کار در خلال میزگردی که اسفند سال ۹۴ در روزنامه «شرق» منتشر شد از جمله گفت: «دهک اول، یعنی فقیرترین ده درصد جامعه بر حسب هزینه‌های مصرفی، در فقر مطلق و دهک دوم در فقر نسبی به سر می‌برند. دهک سوم اقشار آسیب‌پذیر و دهک چهارم قدری کمتر...
کالای کمیاب آموزش

کالای کمیاب آموزش

در مصاحبه‌ها و سمینارهای اخیرتان از کالایی ‌شدن آموزش صحبت کرده‌اید، چیزی را که از دهه‌ی هفتاد تحت عنوان واگذاری بخشی از آموزش به بخش خصوصی رخ داده چگونه می‌بینید؟ مالجو: اگر موضوع بحثمان آموزش عمومی است، خصوصی‌سازی در آموزش عمومی چندان صورت نگرفته است. مگر حدود دو...
کالایی‌­سازی آموزش عالی در ایران

کالایی‌­سازی آموزش عالی در ایران

گسست از قانون اساسی علی‌­رغم تأکید اصل سی‌­ام قانون اساسی بر وظیفه‌ی دولت در گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحدّ خودکفایی کشور، تا سال ۱۳۷۸ هیچ نوع تلاش عملی برای شناسایی «سرحدّ خودکفایی کشور» به عمل نیامده بود. اولین الزام قانونی برای چنین تلاشی در قانون برنامه‌ی دوم...

Send this to a friend