آرشیو یادداشت‌های

کمال اطهاری

آلودگی رانتی

آلودگی رانتی

نظام اقتصادی ایران با استفاده از ادبیات نوین توسعه، نظام دسترسی محدود نامیده می‌شود. در ایران، آمیختگی بسیاری در سازمان‌های اقتصادی و سیاسی وجود دارد و تنها بخش خصوصی کارگزاری‌شده با نحوه تعیین سازمان‌های سیاسی، اجازه بازی در محیط اقتصادی را پیدا می‌کند. تمام بخش‌های...
دست‌فروشی، پارازیت نیست

دست‌فروشی، پارازیت نیست

«دست‌فروشی جرم نیست». این جمله را چند وقتی است که از سوی نهادهای مردمی حامی دست‌فروشی می‌شنویم. دیرگاهی است که برخورد با دست‌فروشی از سوی شهرداری‌ها و نمایندگانشان به‌طور مستمر انجام می‌گیرد و به‌نوعی با این مسئله برخورد می‌شود که گویی با بزهکاران برخورد می‌کنند....
مسیر تحول و چشم‌انداز آینده سرمایه‌داری: نابودی نهادهای موجود یا دگرگونی؟

مسیر تحول و چشم‌انداز آینده سرمایه‌داری: نابودی نهادهای موجود یا دگرگونی؟

ای بسا کارگزاران ظلمت حقایقی را به ما میگویند تا با گفتن پارهای از حقیقت، به تباهیمان کشند. (شکسپیر، مکبث، پرده یکم، مجلس سوم) تباهی هنگامی آغاز میشود که پاره‌ای از حقیقت را تمامی آن بپنداریم. ضدیت با سرمایه‌داری واکنش اولیه هر خرده‌بورژوایی است که از هراسِ خُردتر شدن...
نظام اقتصادی ایران در خدمت بورژوازی مستغلات است

نظام اقتصادی ایران در خدمت بورژوازی مستغلات است

‌همان‌طور که می‌دانیم، بازار مسکن درحال‌حاضر در رکود به‌سر می‏برد. چگونه می‌توان از این وضعیت خارج شد؟ رکود بازار مسکن ریشه در رانتی‌شدن این بازار دارد. غیررقابتی‌شدن، خریدوفروش تراکم و خارج‌شدن مسکن تولیدشده از توان مالی بیشتر خانوارهای ایرانی نشان از این موضوع دارد....