آرشیو یادداشت‌های

بابک احمدی

چیزی شبیه بازیافت زباله

چیزی شبیه بازیافت زباله

ارایه صورت‌بندی روشن از وضعیت کلی حاکم بر تئاتر- حداقل در تهران- بسیار دشوار شده است. طبق آمار، روزانه چیزی حدود ١٢٠ نمایش در پایتخت روی صحنه می‌رود که این تعداد در مقایسه با همین ۵-۴ سال قبل به نظر خیره‌کننده می‌رسد. اما در شرایطی که نهادهای دولتی، حاکمیتی و شهرداری‌...
همه چیز برای فروش

همه چیز برای فروش

کافی است به سامانه‌های متعدد فروش بلیت آثار نمایشی رجوع کنید. گذشته از کمیت رو به افزایش نمایش‌ها چیزی که سال به سال گسترش می‌یابد و در نظر اول به‌شدت جلب‌توجه می‌کند، استفاده از چهره‌های شناخته‌شده سینمایی و تلویزیونی در نمایش‌ها است. این حضور نه تنها در فضای حقیقی...