چه کسی می‌تواند پیاده‌روهای تهران را اجاره کند؟

چه کسی می‌تواند پیاده‌روهای تهران را اجاره کند؟

شورای شهر تهران امروز جزئیات لایحه‌ای را ارائه کرد که طی آن پیاده‌روهای تهران در ازای پرداخت عوارض به برخی مشاغل اجاره داده می‌شود.

علی اعطا، رئیس کمیته معماری و فضاهای شهری شورای شهر تهران در تشریح این لایحه در روز ۲۸ اسفند به شورای شهر رسده است گفت: در این لایحه پیش بینی شده است که برخی اصناف همچون کافه‌ها و رستوران دارها می‌توانند در ازای پرداخت عوارض، از بخشی از پیاده رو استفاده کنند.
اغذیه فروشان و مواد غذایی، تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، آبمیوه و نوشابه، فروشندگان دل و جگر و قلوه، رستوران و سلف سرویس، طباخان،کبابی حلیم و آش‌پز، چلوکباب و چلوخورش و قهوه‌خانه‌ها صنوفی هستند که می‌توانند پیاده‌روهای تهران را از شهرداری اجاره کنند.

آن طور که کارشناسان شهری مطرح می‌کنند، در سال‌های گذشته توسعه شهر تهران سواره محور بوده است. شهرداری تهران همچنین در این سال‌ها به بهانه جلوگیری از سد معبر در پیاده‌روها برخوردهای بسیار خشنی با دست‌فروشان کرده است.