یک بام و دو هوای کیهان

احمد شوقی، هنرمند عراقی، جوکر را از پرده سینما به تصاویر اعتراضات عراق کشانده است
احمد شوقی، هنرمند عراقی، جوکر را از پرده سینما به تصاویر اعتراضات عراق کشانده است

یک بام و دو هوای کیهان

سایت روزنامه کیهان در یادداشتی مدعی شده است فیلم‌های منتخب جوایز فصل هالیوود (Season Awards) دارای یک «درون‌مایه واحد» هستند، اما در اروپا یک هدف و در خاورمیانه هدفی دیگر را دنبال می‌کنند. از نظر کیهان، «غلبه یا طغیان و یا شورش طبقه فرودست کینه‌ورز علیه طبقه بالادست (سرمایه‌داران یا نئولیبرال‌ها)» درون‌مایه مشترک این فیلم‌ها است، اما نمی‌تواند برای اروپایی‌ها و خاورمیانه‌ای‌ها یک معنی داشته باشد.

بر اساس تحلیل کیهان، هالیوود می‌خواهد «شورش‌های یک‌ساله فرانسه و برخی کشورهای اروپایی علیه سرمایه‌داری را منحرف نشان دهد» و «اعتراضات صنفی و معیشتی در کشورهایی مانند عراق و لبنان و ایران را به انحراف بکشاند».