زنان به اندازه یک دهه قبل مردان درآمد دارند

زنان به اندازه یک دهه قبل مردان درآمد دارند

مشاور بازار کار وزیر تعاون گفته زنان شاغل ۷۷ درصد از دستمزد مردان را دریافت می‌کنند و زنان شاغل به لحاظ دستمزدی که دریافت می‌کنند ۱۰ سال از همکاران مرد خود عقب‌ترند.

به گفته حسن طاعی وقتی بهره‌وری یکسان و دستمزدهای متفاوت بین زن و مرد وجود دارد، یعنی با تبعیض جنسیتی مواجه‌ایم.

او همچنین گفته مطالعات نشان می‌دهد تبعیض در پرداخت دستمزد در بخش خصوصی بیشتر از بخش‌های عمومی است.

پیشتر هم یکی دیگر از مشاوران وزیر کار از افزایش روند نرخ بیکاری زنان در ١٠ سال گذشته خبر داده و گفته بود این رقم در سال ٩٢ تا ١٩/٨ درصد رسیده حال آنکه شاخص نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی دو برابر مردان است. ایران همچنین در رابطه با فرصت‌های شغلی برابر برای زنان جزو بدترین کشورهای دنیاست.