نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی در ایران دو برابر مردان

نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی در ایران دو برابر مردان

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده از افزایش روند نرخ بیکاری زنان در ١٠ سال گذشته خبر داده و گفته این رقم در سال ٩٢ تا ١٩/٨ درصد رسیده حال آنکه شاخص نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی دو برابر مردان است.

فهیمه فرهمندپور همچنین اضافه کرده نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ٩٢ ،١٢/۴ درصد بوده است، این درحالیست که اشتغال در بخش غیر رسمی  با ۲۵ درصد هم فرصت و هم چالش برای زنان محسوب می شود.

به گفته او نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی ٢٣ درصد است درحالیکه این نرخ در میان مردان ١١ درصد است. ضمن اینکه بیش از ٨٠ درصد زنان سرپرست خانوار بالای ۵٠ سال سن دارند که این مساله ضرورت توجه به ارائه خدمات به این جمعیت را پر رنگ‌تر می‌کند. فرهمندپور همچنین گفته ۴۵درصد زنان فاقد درآمدند.

ایران در اشتغال زنان جزء بدهای جهان محسوب می‌شود و بر اساس آمار جهانی ۱۳درصد جمعیت زنان ایران شاغلند. در همین حال طرح‌هایی مانند بازنشستگی زود زنان هم باعث خروج یک میلیون زن از بازار کار خواهد شد.