برگزاری سمینار تهران سیاستگذاری بازتولید بحران

برگزاری سمینار تهران سیاستگذاری بازتولید بحران

سمینار تهران: سیاستگذاری بازتولید بحران روز پنجشنبه دوم شهریور در موسسه پرسش برگزار می‌شود.

در این سمینار پرویز صداقت با موضوع تهران مسئله اقتصاد سیاسی است، عباس کاظمی با موضوع سیاست فضای عمومی: نقد تجاری شدن فضاهای عمومی شهر تهران و حسین راغفربا موضوع تهران و سائوپولو یا شهری عادلانه‌تر سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز پنجشنبه دوم شهریور ساعت ۱۷ تا ۱۹در موسسه پرسش خیابان قائم‌مقام فراهانی، کوچه شبنم پلاک۳ برگزار می‌شود.