تماس با ۱۱۸ پولی شد

تماس با ۱۱۸ پولی شد

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تماس با راهنمای تلفن ۱۱۸ در سراسر کشور از این پس رایگان نخواهد بود.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که از این پس تماس با شماره تلفن‌های سه رقمی در سراسر کشور جز شماره‌های اضطراری مشمول هزینه خواهد بود.

سامانه ۱۱۸ از سال ۱۳۳۷ در ایران افتتاح شده است و در تمامی این سال‌ها خدمات آن رایگان بوده است.

در سال ۱۳۸۹ تلفن‌های کلیه مشاغل از ۱۱۸ حذف شد. از آن سال  صاحبان مشاغل برای ثبت شماره خود در ۱۱۸ می‌بایست هزینه پرداخت کنند.

در پی اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، در سال‌های گذشته دولت دریافت هزینه برای بسیاری از خدمات عمومی از جمله آموزش، بهداشت و غیره را آغاز کرده است.