انتشار «زنده» از پلاک برای روز جهانی مبارزه با کار کودک

انتشار «زنده» از پلاک برای روز جهانی مبارزه با کار کودک

تشکل پلاک به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک آهنگ «زنده» را منتشر کرد.

این گروه در وبسایت خود نوشته است: «زنده» تصویری ذهنی اما هشداری حقیقی از آینده کودکانیست که تنها درصد کوچکی از آنها را در زندگی روزمره، کوچه و بازار و خیابان، دیده و نادیده می‌گیریم.

گروه پلاک پرداخت یا پرداخت‌نکردن هزینه  بابت این آهنگ و مقدار آن را به انتخاب مخاطبان گذاشته‌اند و اعلام کرده‌اند که ۵۱ درصد از درآمد حاصل از فروش این اثر صرف کودکان کار خواهد شد.

این اثر را می‌توانید در اینجا گوش کنید.