شهردار منطقه یک تهران در پاسخ به اعتراض کسبه بازار تجریش به دستفروشان، گفته شهرداری با همکاری مجموعه دستگاه‌های قضایی و امنیتی نسبت به تعیین تکلیف و جلوگیری از دستفروشی در محدوده بازار تجریش اقدام می‌کند.

به گفته فخرالدین سلیمانی دستفروشی علاوه بر ایجاد ناامنی و مزاحمت برای عابران، موجب اخلال در کسب و کار بازاریان شده است.

به اعتقاد بسیاری دستفروشی جرم نیست و مسئولان حق برخورد با دستفروشان را ندارند. علاوه بر این در شرایط سخت اقتصادی کنارآمدن با برخی دشواری‌هایی که ممکن است دستفروشی ایجاد کند حداقل کاری است که مردم و حاکمیت می‌تواند انجام دهد.

بر اساس تحقیقات انجام‌شده ۷۶٪ دستفروشان سرپرست خانوارند و شغلی غیر از دستفروشی ندارند. در برخی کشورهای دنیا دستفروشی به عنوان شغلی رسمی پذیرفته شده و حتی دستفروشان تشکل‌های صنفی دارند.