نقد و بررسی آثار همایون کاتوزیان در دانشگاه تربیت مدرس

نقد و بررسی آثار همایون کاتوزیان در دانشگاه تربیت مدرس

کنفرانس جامعه‌شناسی تاریخی ایران (نقد و بررسی آثار پروفسور همایون کاتوزیان) روز چهارشنبه چهارم اسفند در گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

در این کنفرانس علاوه بر همایون کاتوزیان، هاشم آقاجری، ناصر تکمیل‌همایون، ابراهیم توفیق، حمیدرضا جلایی‌پور، علی‌محمد حاضری، عبدالرحمن حسنی‌فر، هادی خانیکی، علی‌اصغر سعیدی، مسعود غفاری، محمدامین قانعی‌راد، محمدجواد غلامرضا‌کاشی، محمدسالار کسرایی، محمد مالجو، عطا محامدتبریز، علیرضا ملایی توانی، سعید معیدفر و عبدالامیر نبوی سخنرانی خواهند کرد.

این کنفرانس از سال ۸ تا ۱۸ روز چهارشنبه چهارم اسفند در مکان دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تالار میرحسنی برگزار می‌شود.