قوت گرفتن امکان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

قوت گرفتن امکان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

آخرین نظرسنجی انجام شده از طرف روزنامه تایمز مالی نشان می‌دهد که ۴۶% انگلیسی‌ها رای به خروج از اتحادیه اروپا خواهند داد، در برابر ۴۴% که خواهان باقی ماندن در اتحادیه اروپا هستند. نظرسنجی جدید تایمز مالی که یکی از آخرین نظرسنجی‌های منتشر شده در مورد رفراندوم پیش روی باقی ماندن انگلستان در اتحادیه اروپاست، از بالا گرفتن حمایت عمومی برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا خبر می‌دهد. بر اساس نظرسنجی تایمز مالی نزدیک به ۱۰% رای‌دهندگان هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته‌اند.

Capture

منبع: تایمز مالی

گفتنی است که در صورت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا برای اولین بار کشوری از این اتحادیه خارج شده و اندازه بازار مشترک اروپا کاهش خواهد یافت. سران کشورهای اروپایی در روزهای قبل نسبت به خطر فروپاشی اتحادیه اروپا و خروج دومینویی کشورها از این اتحادیه در صورت خروج موفقیت‌آمیز انگلستان هشدار داده‌اند.