skip to Main Content
مفهوم ردپای اکولوژیک میزان زمین‌خواری ما ساکنان کره آبی را رو می‌کند.
همه‌ ما زمین‌خواریم!
۱۱ آبان ۱۳۹۹
گاهی از شنیدن مشکلات محیط زیستی شهر، روستا یا منطقه و کشور و جهان احساس استیصال می‌کنیم، احتمالا به راهکارهایی برای حل این مشکلات فکر کرده‌ایم، بعد به این نتیجه رسیده‌ایم که نه به این سادگی‌ها نیست! شاید هم بعضی از ما به سهم خودمان فکر کرده‌ باشیم به اینکه سهم ما به عنوان یک شهروند در ایجاد این مشکلات و حل آن‌ها چقدر است، و این همان جایی است که می‌توانیم به ردپای اکولوژیک‌مان فکر کنیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗