skip to Main Content
کارگران شرکت واحد بعد از برخورد خشونت‌بار این‌بار از شورا رانده شدند
از شهرداری مانده، از شورا رانده
۱۱ اسفند ۱۳۹۵
کارگران شرکت واحد بار دیگر در اعتراض به بی‌توجهی به مشکلات تعاونی مسکنشان مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری تجمع کردند. آنها که بار قبل را برخورد خشونت‌بار و بازداشت مواجه شده بودند، این‌بار و بعد از قول‌هایی که فراکسیون کارگری شورای شهر به آنها داده بود از دفتر رئیس این فراکسیون هم رانده شدند.
بیشتر بخوانید
گفتگو با یکی از کارگران تجمع‌کننده شرکت واحد مقابل شهرداری
 جلوی خانواده‌مان با ما برخورد کردند
۱۸ آذر ۱۳۹۵
«ایرج فدایی» را کسی به اسم نمی‌شناسد، اما عکسش را با چشمانی گریان و صورتی تکیده این روزها خیلی‌ها دیده و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست کرده و البته تکان خورده‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗