ویروس کرونا

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

چرنوبیل

تعداد مطالب: 2

ویروس کرونا

ویروس کرونا

شیوع جهانی بیماری کرونا ما را با وضعیت‌های ویژه‌ای روبروه کرده است. متن زیر ترجمه‌ایست از مقاله‌‌ نویسنده و فیلسوف بلژیکی که تلاش‌ دارد تا به این وضعیت‌ها در تصویر گسترده‌تری نگاه بی‌اندازد.