ویروس کرونا

آرشیو یادداشت‌های

رائول ونه‌گم

تعداد مطالب: 1

ویروس کرونا

ویروس کرونا

شیوع جهانی بیماری کرونا ما را با وضعیت‌های ویژه‌ای روبروه کرده است. متن زیر ترجمه‌ایست از مقاله‌‌ نویسنده و فیلسوف بلژیکی که تلاش‌ دارد تا به این وضعیت‌ها در تصویر گسترده‌تری نگاه بی‌اندازد.