skip to Main Content
جایزه نوبل و معضلِ سیاست‌زدگی
۴ آبان ۱۴۰۰
ما در عصری زندگی می‌کنیم که منافع سیاسی با علومِ دقیقه در آمیخته‌اند. فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در انتخاب برندگان جوایز نوبلِ فیزیک نقش دارد. به‌هرحال این جایزه خاصیت اصلی خود را از دست داده و به‌جای آن‌که یک جایزه علمیِ خالص باشد، به ابزاری برای اعتباربخشیِ اجتماعی بدل شده است.
بیشتر بخوانید
اگر مبارزه طبقاتی را نفهمیم، هیچ‌چیز نفهمیده‌ایم
۲۱ آذر ۱۳۹۷

کن لوچ در گفتگو با لورنزو مارسیلی، نویسنده و فعال سیاسی ایتالیایی، به نقش هنر در برهه‌های دگرگونی سیاسی، تکامل طبقه کارگر، معنای کنونی مبارزه طبقاتی، و ناتوانی چپ در ایجاد تغییرات رادیکال می‌پردازد.

بیشتر بخوانید
تاملی درباره رابطه هنر و سیاست
جدایی ناظر از عامل
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
یادداشت حاضر تلاشی‌ست برای بازتعریف رابطه سیاست و هنر. رابطه‌ای که مدت‌هاست به‌زعم نگارنده به انقیاد قدرت‌ها و پیش‌فرض‌ها درآمده و همزمان خلق هنری را در جایگاهی دسترس‌ناپذیر قرار داده و آن را به دو شق فرم و محتوا- یا تئوری و عمل- تقسیم کرده و در نتیجه مانع دستکاری شدن وضع موجود می‌شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗