اردیبهشت ۶۲:‌سخنان رفسنجانی درباره ظلم‌های سرمایه‌داری به محرومان

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

هاشمی رفسنجانی

تعداد مطالب: 8