آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

نظارت بر تئاتر

نظارت بیشتر دولت بر تئاتر با تغییر آیین‌نامه؟

نظارت بیشتر دولت بر تئاتر با تغییر آیین‌نامه؟

مدیرکل هنرهای نمایشی محسن امیری را به عنوان سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی معرفی کرده و گفته آیین‌نامه نظارت بر تئاتر هم اصلاح می‌شود. به گفته مهدی شفیعی آخرین اصلاح این آیین‌نامه در سال ۷۹ انجام شده بود و نیاز به بازنگری داشت همچنین به دلیل جمعیت بالای اجراهای تهران...