نظارت بیشتر دولت بر تئاتر با تغییر آیین‌نامه؟

نظارت بیشتر دولت بر تئاتر با تغییر آیین‌نامه؟

مدیرکل هنرهای نمایشی محسن امیری را به عنوان سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی معرفی کرده و گفته آیین‌نامه نظارت بر تئاتر هم اصلاح می‌شود.

به گفته مهدی شفیعی آخرین اصلاح این آیین‌نامه در سال ۷۹ انجام شده بود و نیاز به بازنگری داشت همچنین به دلیل جمعیت بالای اجراهای تهران آیین‌نامه گذشته مناسب این ظرفیت نبود.

او  درباره اصلاحات انجام شده در آیین نامه نظارت و ارزشیابی بر تئاتر، گفته دو تغییر عمده در آیین نامه اصلاح شده وجود دارد، اول اینکه اگر مورد برای نمایش پیش بیاید تقاضادهنده که همان سالن است باید پاسخگو باشد و هنرمندان زیاد مورد سوال نباشند. نکته دوم اینکه بعد از بازخوانی و بازبینی اثر توسط کارشناسان شورای نظارت و ارزشیابی، بخش تطبیق اجرا با مجوز صادر شده شورا بر عهده مدیریت سالن خواهد بود.

ممیزی و نظارت بر تئاتر در حالی همچنان از طرف دولت ادامه دارد که تولید تئاتر خصوصی شده اما از زیر چتر نظارت دولت خارج نشده است.