skip to Main Content
یک محقق ناسا آتش‌سوزی‌های آمازون را شرح می‌دهد
همه چیز در حال سوختن است
۱ مهر ۱۳۹۸
متن پیش‌رو مصاحبه‌ایست با داگلاس مورتون یکی از دانشمندانی که شعله‌های آتش آمازون را زیرنظر دارد، در این گفتگو، او از مسئولیت‌پذیری طرفین درگیر در این آتش‌سوزی و تاثیر سیاست‌گذاری‌هایشان می‌گوید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗