آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

مستندنگاری

جوسلین خود تاریخ بود

جوسلین خود تاریخ بود

مدتها بود داشتم فکر می‌کردم چیزی درباره جوسلین صعب بنویسم. یکی دو باری شروع کردم و ول کردم. مشکلم این بود که دلم می‌خواست “خیلی خوب” بنویسم و درنمی‌آمد. جوسلین امروز مُرد. و من هر چه حالا بنویسم می‌شود در رثای آدم مرده… دلم نمی‌خواست اینطوری شود....
هنر فلسطین و هنرِ بنیاد‌گرایان

هنر فلسطین و هنرِ بنیاد‌گرایان

«من وقتی خارج از وطن بودم، فکر می‌کردم راه به خانه می‌رسد و خانه از راهِ خانه زیبا‌تر است؛ اما وقتی به آنچه خانه نامیده می‌شود و خانه‌ی حقیقی نیست بازگشتم، این گفته را تغییر دادم و گفتم راهِ خانه همچنان از خانه زیبا‌تر است.» محمود درویش * همواره در طولِ تاریخ، خصوصا...