skip to Main Content
ما نیز مردمانیم
۲ مرداد ۱۳۹۶
ما نوجوانانی بودیم که داشتیم زیربار سنگین ندامت از آنچه بودیم، آنچه انسان معمولا هست، له می‌شدیم و روزی ده بار به خاطر آن توبه می‌کردیم، آن وقت این هم‌قطارهای برگزیده، متمول، ممتاز و توانای ما تنها فکر و ذکرشان «درس» و «در کنارش ورزش» بوده است.
بیشتر بخوانید
مجلس قصد دارد به فرزند مریم میرزاخانی تابعیت ایرانی دهد
استثناگذاری به جای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز
۲۸ تیر ۱۳۹۶
استثنا قائل شدن در اجرای قوانین تبعیض آمیز، نه تنها منجر به رفع تبعیض و داشتن گامی به سوی عدالت جنسیتی نمی‌شود، که با حساسیت زدایی از آن قوانین، استمرار حیات آنها را بیش از پیش تضمین می‌کند.
بیشتر بخوانید
دنیای علم جای هیجان کشف است؛ نه افتخار
۲۸ تیر ۱۳۹۶
جامعه امروز و مدرسه آن روز ما، همگی به دنبال «افتخار» هستند. اما دنیای علم جای افتخار و غرور نیست. کسی به خاطر رسیدن کاوشگر جونو به مشتری افتخار نمی‌کند، هیجان‌زده می‌شود و برای پیشرفت‌های بعدی از آن الهام می‌گیرد و مهمتر اینکه با آموزش کارآمد راه لذت بردن از کشف حقیقت را به نسل بعد منتقل می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗