skip to Main Content
مجلس قصد دارد به فرزند مریم میرزاخانی تابعیت ایرانی دهد
استثناگذاری به جای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز
۲۸ تیر ۱۳۹۶
استثنا قائل شدن در اجرای قوانین تبعیض آمیز، نه تنها منجر به رفع تبعیض و داشتن گامی به سوی عدالت جنسیتی نمی‌شود، که با حساسیت زدایی از آن قوانین، استمرار حیات آنها را بیش از پیش تضمین می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗