افزایش ۷/۵درصدی مرگ کارگران

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

مرگ ناشی از حوادث کار

تعداد مطالب: 31

مردان پرنده

مردان پرنده

در ٢ روستای قلعه رستم و بیدستانه جوانان زیادی دراثر سقوط از داربست هنگام کار در ساختمان‌های تهران و شهرهای بزرگ مجروح و برای ماه‌ها بیکار شده‌اند. روستاهای آنها دبیرستان ندارد.