skip to Main Content
مردان قلعه رستم مدرسه نداشتند ، اسکلت‌کار شدند
مردان پرنده
۱۷ مهر ۱۳۹۶
در ٢ روستای قلعه رستم و بیدستانه جوانان زیادی دراثر سقوط از داربست هنگام کار در ساختمان‌های تهران و شهرهای بزرگ مجروح و برای ماه‌ها بیکار شده‌اند. روستاهای آنها دبیرستان ندارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗