skip to Main Content
درباره‌ اقبال عمومی به فیلم‌های انگل و جوکر 
میانجیانِ نوین واقعیت
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
اقبال عمومی به انگل و جوکر پرسش‌هایی را پیش می‌کشد؛ این فیلم‌ها چه اضطرابی از این مخاطبان را تسکین می‌دهند؟ چه نقشی در آگاهی آن‌ها دارند؟ یا به‌طور خلاصه، مخاطبان در این برهه‌ تاریخی چه «نیاز» ذهنی‌ای به آن‌ها دارند؟
بیشتر بخوانید
تجلی قدرت مخاطب در عواطف سیاسی
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
آیا می‌توان عواطف را به اجتماع و در ادامه به سیاست پیوند داد؟ نویسنده این یادداشت معتفد است عواطف سیاسی تجلی‌گاه قدرت مخاطب است، که می‌تواند اثر هنریِ کاملا عقیم، سیاست‌زده یا محافظه‌کار را، در یک عمل جمعی به امر سیاسی پیوند بزند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗