تجلی قدرت مخاطب در عواطف سیاسی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

مخاطب هنر

تعداد مطالب: 1

تجلی قدرت مخاطب در عواطف سیاسی

تجلی قدرت مخاطب در عواطف سیاسی

آیا می‌توان عواطف را به اجتماع و در ادامه به سیاست پیوند داد؟ نویسنده این یادداشت معتفد است عواطف سیاسی تجلی‌گاه قدرت مخاطب است، که می‌تواند اثر هنریِ کاملا عقیم، سیاست‌زده یا محافظه‌کار را، در یک عمل جمعی به امر سیاسی پیوند بزند.