skip to Main Content
ماهیت همه‌گیری کرونا برای سرمایه‌داری
بحران یا گریزگاه؟
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
گمانه‌زنی درباره تغییرات جهان پس از کرونا همچنان بازار داغی بین متفکران دارد. نویسنده در اینجا اندیشه‌های ژیژک و بدیو را به‌مثابه نمایندگان دو طیف متفاوت در این بحث بررسی می‌کند.
بیشتر بخوانید
درباره‌ اقبال عمومی به فیلم‌های انگل و جوکر 
میانجیانِ نوین واقعیت
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
اقبال عمومی به انگل و جوکر پرسش‌هایی را پیش می‌کشد؛ این فیلم‌ها چه اضطرابی از این مخاطبان را تسکین می‌دهند؟ چه نقشی در آگاهی آن‌ها دارند؟ یا به‌طور خلاصه، مخاطبان در این برهه‌ تاریخی چه «نیاز» ذهنی‌ای به آن‌ها دارند؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗