آرشیو یادداشت‌های

آرمان عزیزی

تئاتر مستند؛ ورباتیم

تئاتر مستند؛ ورباتیم

زمانی که پیسکاتور می‌گفت ما باید حقیقت را با تماشاگران رودررو کنیم، تئاتر اینچنین که در زمانه‌ی ماست درگیر دروغ و فریب نشده بود و شاید از آن هم بدتر، همچون دوران امروز کشور ما بی‌رگ و ریشه و منفعت‌طلب نبوده است. در دورانی که ما زندگی می‌کنیم نشان دادن سایه‌ای از حقیقت...
شبح بنکسی در مهمانی بالماسکه‌ی لندن

شبح بنکسی در مهمانی بالماسکه‌ی لندن

شوخی جدید بنکسی بحث‌ها و تحسین‌های بسیاری در دنیای هنر به راه انداخته، تابلویی که اندکی پس از فروش، خودش را تا نصفه ریش ریش کرده است. تحسین‌ها البته جاندارتر از مباحثه‌ها امکان بروز داشته‌اند. هنردوستان و هنرمندان بسیاری از زندگی در زمانه‌ی اتفاقی که قرار است در تاریخ...
تجلی قدرت مخاطب در عواطف سیاسی

تجلی قدرت مخاطب در عواطف سیاسی

بحث در مورد عاطفه و بروزش در واکنش به عمل حاضر بر صحنه، مبحثی تاریخی‌ست به درازای عمر هنر تئاتر. از اشعار حماسی هومر، تراژدی‌های آشیل و سوفوکل، درس‌های افلاطون و بوطیقای ارسطو، تا به امروز در آثار معاصر از محافظه‌کارترین‌ها تا انقلابی‌ترین‌ها. خط فرق ایده‌ی افلاطونی...
شکست صندوق سنت

شکست صندوق سنت

تمام افرادی که بهرام بیضایی را به مسامحه با نهاد قدرت یا محافظه‌کاری متهم یا کسانی که از شم سیاسی و تعهد اجتماعی او دفاع می‌کنند، متفق‌القول چهارصندوق را یکی از سیاسی‌ترین نمایشنامه‌های او می‌دانند. نمایشنامه‌ای که اگرچه در سال ۴۶ نوشته شده اما تا سال‌ها در گیر و دار...