skip to Main Content
مروری بر بلایی كه زباله‌ها بر سر هیركانی آورده‌اند
در کلاکولی مرگ نفس می‌کشد
۹ مهر ۱۳۹۹
بیست سال از ورود اولین کیسه‌های زباله گذشته و آهک‌پاشی و ترانشه زدن راه‌حلی است که مسئولان برای رفع این مشکل انتخاب کرده‌اند. شیرابه‌ها چه می‌شوند؟ در حالی که حلاجیان و سایر مدیران شهری نشت کردن آنها را انکار می‌کنند، در همان میانه مسیر به لوله‌ای برخورد کرده بودیم که آب تیره شیرابه‌ها با چشمه مخلوط می‌شد و به پایین دست می‌ریخت. آن سوتر از پشته‌ها هم باز ردی از شیرابه به چشم می‌خورد و البته در مسیر هر جا که ماشین‌ها خواسته‌اند چرخ بزنند، همانجا دایره‌ای سیاه ترسیم کرده‌اند. برای حذف چنین مغاکی از طبیعت ایران چه باید کرد؟
بیشتر بخوانید
مرثیه‌ای برای شهرهای نوار حاشیه‌ای دریای خزر
شهر ما خانه ما نیست
۲۷ مهر ۱۳۹۴
در تهران که زندگی کنی تکلیفت تقریبا روشن است، می‌دانی در فلان‌جای شهر جایت نیست و اگر بروی به آنجای شهر که مال تو نیست احساس غریبگی می‌کنی و آمادگی‌اش را هم داری؛ در تهران دیوارهایی نامرئی شهروندان را از هم جدا کرده‌اند. اما شهریار دادگر در یادداشت خود در نشریه شَهرت از شمال کشور و از دریایی می‌نویسد که زمانی برای همه بود و امروز با دیوار‌های مرئی شهرک‌های ساحلی محصور شده‌ است. این روزها راه دریا به تابلوهایی ختم می‌شود که به تو می‌گویند «ورود ممنوع».
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗