skip to Main Content
نگاهی به کولی‌های جوکی‌محله آمل
رو جهان بی‌کرانه را سند بزن
۶ خرداد ۱۳۹۵
کولی‌ها گروهِ قومیتی‌ای هستند که برای وفق دادنِ خودشان با شهرها، ویژگی‌ها و خصوصیات فرهنگیشان را به‌کلی فراموش نکرده‌اند. نویسنده نگاهی انداخته است به کولی‌های جوکی‌محله در آمل.
بیشتر بخوانید
مرثیه‌ای برای شهرهای نوار حاشیه‌ای دریای خزر
شهر ما خانه ما نیست
۲۷ مهر ۱۳۹۴
در تهران که زندگی کنی تکلیفت تقریبا روشن است، می‌دانی در فلان‌جای شهر جایت نیست و اگر بروی به آنجای شهر که مال تو نیست احساس غریبگی می‌کنی و آمادگی‌اش را هم داری؛ در تهران دیوارهایی نامرئی شهروندان را از هم جدا کرده‌اند. اما شهریار دادگر در یادداشت خود در نشریه شَهرت از شمال کشور و از دریایی می‌نویسد که زمانی برای همه بود و امروز با دیوار‌های مرئی شهرک‌های ساحلی محصور شده‌ است. این روزها راه دریا به تابلوهایی ختم می‌شود که به تو می‌گویند «ورود ممنوع».
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗