کشیک شبانه اهالی بوستان پنجم پاسداران برای حفاظت از فضای سبز محله

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

فضای سبز

تعداد مطالب: 6

یاد پارک‌های تهران بخیر

یاد پارک‌های تهران بخیر

دور زمین سابق بوستان پوریای ولی می‌چرخیم. پارک را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند. هنوز بعضی از قطعه‌ها خالی مانده ،اما همه جا پر از مغازه شده است. زمین‌های این اطراف بعد از این ساخت و سازها از متری 200 یا 300 هزار تومان به متری 20 میلیون رسید.
تغییر کاربری؛ بلای جان باغ‌های پردرخت شیراز

تغییر کاربری؛ بلای جان باغ‌های پردرخت شیراز

شورای شهر شیراز با همکاری شهرداری تاکنون در دو مورد باغ‌های شیراز را به هیأت محبان ثارالله واگذار کرده است. این در حالی است که کارشناسان معماری می‌گویند این واگذاری‌ها غیرقانونی است.