اقتصاد کشور را اختصاصی‌سازی کرده‌اند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

فساد بانکی

تعداد مطالب: 4

تحریم‌ها؛ بهانه‌ای برای گرانی و چپاول مردم

تحریم‌ها؛ بهانه‌ای برای گرانی و چپاول مردم

راغفر معتقد است عوامل داخلی در تشدید این شرایط نابسامان اقتصادی تأثیر بیشتری دارند چرا که یک عده به دنبال این هستند که گرانی‌ها، غارت‌ها و چپاول خود را به گردن تحریم بیاندازند.