skip to Main Content
مردم الجزایر و سودان: إرحلو جمیعا / همگی گم شوید
۹ تیر ۱۳۹۸
یازدهم آوریل عمر البشیر رییس جمهوری سودان سرنگون شد. چند روز پیش از آن، بوتفلیقه رییس جمهوری الجزایر هم از قدرت کنار گرفت. این رویدادها امتداد تجربه جدیدی از انقلاب را به نمایش می‌گذارند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗