skip to Main Content
زیست‌سیاست در ایام ویروس کرونا
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پس از جهان‌گیر شدن کرونا بسیاری تلاش کردند با مفهوم «زیست‌سیاست» فوکو به تحلیل شرایط بپردازند. لرونتسینی با نقد آن‌ها می‌کوشد چشم‌اندازی متفاوت به ارتباط کرونا با این مفهوم باز کند.
بیشتر بخوانید
گفت‌وگو با اتین بالیبار درباره جنگ، نژادپرستی و ملی‌گرایی
نژادپرستی فاقد نژاد
۲۹ آذر ۱۳۹۴

بعد از حملات اخیر پاریس بار دیگر بحث نژادپرستی و ملی‌گرایی در رسانه‌ها بالا گرفت و شهروندان عادی فرانسه نیز از آن متأثر شدند، تا جایی که به پیروزی گسترده جبهه ملی در دور اول انتخابات منطقه‌ای انجامید. اتین بالیبار، فیلسوف فرانسوی قریب به سه‌دهه پیش کتابی نوشت (به‌همراه امانوئل والرشتاین) با عنوان «نژاد، ملت، طبقه» و در آن به این بحث پرداخت. بالیبار، مسئله نژادپرستی و اشکال جدید آن را مضمون عمده فلسفه سیاسی خود قرار داده، به‌ویژه در نقد خود از سرمایه‌داری و جامعه لیبرالی.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗