skip to Main Content
معلولیت ذهنی، و ناتوانیِ علوم روانکاوی در مواجهه با آن
۱۵ مهر ۱۳۹۹
تاریخِ روانکاوی در مواجهه با مسئله معلولیت ذهنی، بارها و بارها به ایده مرگ‌خواهی یا آرزوی مرگ رسیده است. ولی چه ‌کسی برای چه کسی آرزوی مرگ می‌کند؟ این سوالی‌ست که در مقاله «مواجهه روانکاوی با معلولیت ذهنی،» در یکی از شماره‌های مجله «روانکاوی و تاریخ،» به ویرایش داگمار هرتسوگ، مطرح شده است.
بیشتر بخوانید
آنا فروید چگونه می‌تواند به بهبود زندگی ما کمک کند
۲۶ تیر ۱۳۹۹
مکانیسم دفاعی، روشی واکنشی است به منظور دفع درد و رنج از خودمان؛ اما مشکل اینجاست که در عمل دفاع بی‌واسطه از خودمان، به فرصت‌های درازمدت‌تر خود برای مواجهه با واقعیت و بنابراین رشد و بلوغ نهایی آسیب می‌زنیم. در این مطلب ۱۰ مکانیسم دفاعی که آنا فروید شناسایی کرده، معرفی می‌شوند.
بیشتر بخوانید
ضربه جمعی، تاب‌آوری جمعی
۲۱ تیر ۱۳۹۹
نظام اجتماعی باید به نیازهای اساسی و رنج‌های افراد و گروه‌هایش واکنش نشان دهد؛ ابتدا با تصدیق و به رسمیت شناختن این درد و رنج، سپس با انجام اقدامات ضروری برای حل و رفع آن. این یادداشت به راه‌های مختلف واکنش‌های جمعی به تروماهای جمعی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
میراث عاطفی چیست؟
گذشته در حال
۲۰ اسفند ۱۳۹۸
برداشتِ ما از آنچه اینجا و اکنون در حالِ وقوع است زیرِ نفو‌ذِ انتظاراتی‌ست که طیِ سال‌های دراز شکل گرفته‌اند و ماهیتِ حقیقیِ آن‌ها را فراموش کرده‌ایم؛ چیزی که روانشناسان آن را میراث عاطفی می‌نامند.
بیشتر بخوانید
چرا روانکاوها باید از سیاست بگویند
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

آیا اضطراب، نگرانی، مشکلات و یا هرچیز دیگری که ما به خاطر آن به روانکاو مراجعه می‌کنیم، فقط ریشه‌های درونی دارند؟ نقش وضعیت بیرونی در ایجاد آن‌ها چیست؟ آیا روانکاو برای حل مشکل مدام باید به چیزی در درون بیمارش ارجاع دهد؟ سیاست و تلاش برای تغییر جهان جزئی از روانکاوی است.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗