skip to Main Content
آنا فروید چگونه می‌تواند به بهبود زندگی ما کمک کند
۲۶ تیر ۱۳۹۹
مکانیسم دفاعی، روشی واکنشی است به منظور دفع درد و رنج از خودمان؛ اما مشکل اینجاست که در عمل دفاع بی‌واسطه از خودمان، به فرصت‌های درازمدت‌تر خود برای مواجهه با واقعیت و بنابراین رشد و بلوغ نهایی آسیب می‌زنیم. در این مطلب ۱۰ مکانیسم دفاعی که آنا فروید شناسایی کرده، معرفی می‌شوند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗