skip to Main Content
بیش از ۴۶۰کنشگر اجتماعی خواستار لغو طرح کارورزی شدند
۸ مرداد ۱۳۹۶
یوسف‌علی اباذری، محمد مالجو، فریبرز رییس‌دانا، مراد فرهادپور، پرویز صداقت، فریدا آفاری و ناصر زرافشان به همراه بیش از ۴۶۰نفر از كنشگران حوزه‌های مختلف اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار لغو طرح «كارورزی» شدند.
بیشتر بخوانید
بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم در گفتگو با پرویز صداقت
ادامه سیاست‌ تعدیل اقتصادی علت افزایش فقر طبقه کارگر
۱۱ دی ۱۳۹۵
وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمدها در سال‌های اخیر حاصل مجموعه‌ سیاست‌هایی است که از اولین برنامه توسعه اقتصادی به صورت بی‌وقفه در ایران اجرا شده است. محورهای کلی این سیاست‌ها که در چارچوب کلی تعدیل اقتصادی صورت گرفت، از جمله بر پایه مجموعه اصلاحاتی در بازار کار است که منجر به افزایش فقر نسبی گروه‌های مزدبگیر و طبقات کارگر شده است.
بیشتر بخوانید
دولت یازدهم؛ رویای جهانی شدن و سیل سرمایه‌گذاران خارجی
۵ تیر ۱۳۹۵
دولت یازدهم برآن است که با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان بر مشکلات اقتصادی چیره شد، اما برخلاف آنچه دولت تبلیغ می‌کند موانع توسعه پایدار کشور را باید بیشتر از خارج در داخل جستجو کرد.
بیشتر بخوانید
متن سخنرانی محمد مالجو با عنوان «مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه»
پروژه اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته‌ نقد
۱۶ مهر ۱۳۹۴
محمد مالجو؛ اقتصاددان، در این سخنرانی که در موسسه پرسش ارائه شده است با بررسی مناسبات طبقاتی در دوران پس از جنگ به نقد عملکرد دولت یازدهم می‌پردازد.

مالجو در سخنرانی خود سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا برای ایجاد انقلاب تولیدی در ایران می‌توان روی بورژوازی سرمایه‌گذاری کرد؟ برای پاسخ به این سوال مالجو به تشریح وضع طبقات در ایران پس از جنگ ۸ ساله می‌پردازد. وی در نهایت با طرح این گزاره که چنین تلاشی احتمالا محکوم به شکست است به نقد عملکرد دولت روحانی در زمینه اقتصاد سیاسی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗