بارش‌ها خطرات زیست‌محیطی جایگاه دفن زباله رشت را افزایش می‌دهد