skip to Main Content
زدن هواپیما سهوی بود، دروغ‌های سازمان‌یافته چطور؟
۲۱ دی ۱۳۹۸
گیریم که زدن هواپیما به سهو بود. گیریم همه‌ی این «سهو» قابل توضیح باشد؛ این همه دروغ چه؟ این همه تلاش برای قلب حقیقتی که دستکم گروهی از مقامات از صبح چهارشنبه دیگر از آن مطلع بودند به چه علت بود؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗