skip to Main Content
دانشجو و جشنواره‌های تئاتر: سکو، لابیرنت یا چاه ویل؟
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت هر سال جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران از طرف وزارت علوم و با همکاری دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. جشنواره‌ای که در گذر زمان با وجود تغییرات متعدد ساختاری همچنان اصلی‌ترین ویترین برای فعالیت‌های تئاتری دانشجویان است. این جشنواره در این سال‌ها چه کارکردهای سیستماتیکی را با خود حمل کرده و چه دستاوردها و مخاطراتی داشته است؟
بیشتر بخوانید
دانشگاه‌ها وظیفه خود را به پیمانکاران خصوصی واگذار می‌کنند
خواب و خوراک «خصوصی» برای دانشجویان
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بعد از خصوصی یا پولی‌شدن بسیاری از امکانات در دانشگاه‌ها حالا بحث خصوصی‌شدن خوابگاه‌ها به میان آمده است. مسئولان دانشگاه‌ها به معترضان به وضع خوابگاه‌ها می‌گویند «چاره کار این است که یک پیمانکار خصوصی خوابگاه را مدیریت کند» اما این موضوع هزینه خوابگاه‌ها را چندبرابر خواهد کرد.
بیشتر بخوانید
تحلیل تری ایگلتون از فشار نیروهای سرمایه‌دار و خشکیدن علوم انسانی در بریتانیا؛
مرگ تدریجی دانشگاه
۱۲ آبان ۱۳۹۵
اگر علوم انسانی در بریتانیا در حال خشکیدن بر سر شاخه است، علت عمدۀ آن، فشار نیروهای سرمایه‌دار از یک‌سو و متقابلاً ته کشیدن منابع مالی از سوی دیگر است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗